/
Workshops

Workshops

WOrkshops

De dokter van de toekomst: Hoe technologie de zorg verandert – Floortje Scheepers

 • Wat gaat er de komende jaren veranderen in de wereld op het gebied van technologie en wat is hier de invloed van op de zorg en op jullie, de toekomstige artsen? Wat is Big Data precies en hoe kunnen we dat gebruiken om de zorg te verbeteren? En wat is de keerzijde van de technologische vooruitgangen? Als Hoogleraar Innovatie Geestelijke Gezondheidszorg zal prof. Floortje Scheepers in deze lezing haar kennis met ons delen.  Daarnaast is zij betrokken bij verschillende projecten binnen de psychiatrie, zoals PsyNet, PsyData en de Verhalenbank. Zij zal, door onder andere het aangrijpen van haar eigen onderzoek, ons meenemen in de wereld van technologische vooruitgangen in de psychiatrie en daarbuiten. 

 

De bestuurlijke, economische en financiële kanten van de zorg – Stichting Medical Business

 • Als jonge arts in spe is het essentieel om begrip te hebben van de bestuurlijke, economische en financiële kanten van de zorg. Het is immers deels de rol van een arts om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen en de zorg betaalbaar te houden. Hier is in de opleiding weinig aandacht voor, terwijl de toekomst van de geneeskunde buiten de grenzen valt van enkel de zorg inhoudelijk. Om je comfortabel te voelen om buiten deze grenzen te treden is het essentieel om hier basiskennis van te hebben. In dit uur nemen wij jullie mee in enkele basis principes van de organisatie en de financiën in de zorg door middel van een interactieve pubquiz waar uiteraard mooie prijzen behaald kunnen worden! 

 

De grenzen van de schoonheidschirurgie – Leon van Adrichem

 • Esthetische chirurgie is chirurgie ter verfraaiing van het uiterlijk. Is dit maatschappelijk geaccepteerd, of zou het verboden moeten worden? Er is veel discussie over de veiligheid van borstprotheses. Wat is waar, wat is onzin? Botox en fillers, zijn ze zo veilig dat iedere (tand)arts ze mag inbrengen, of is een specifieke opleiding noodzakelijk? Gelden bij de behandeling van een maligniteit andere regels? En hoe zit dat bij kinderen? Is het eerlijk dat een maagverkleining bij de behandeling van overgewicht vergoed wordt, maar de buikwandplastiek om het overtollig vel weg te halen weer niet? Is een bovenooglidcorrectie functionele chirurgie? Is het behandelen in het buitenland veilig? Valt het onder de gezondheidszorg of is het een commercieel product? Tijdens deze workshop wordt besproken wat schoonheid is en wat schoonheidschirurgie is. Wat zijn de mogelijkheden, maar ook de grenzen. Veel voorkomende schoonheidsoperaties zullen besproken worden, maar ook enkele bijzondere indicaties. Wie opereer je wel en wie niet. Het belang van verwachtingsmanagement zal worden benadrukt. Dr. Léon van Adrichem zal zijn persoonlijke ervaring delen uit kinderziekenhuizen, academische centra, algemene en STZ ziekenhuis en uit een zelfstandige kliniek. De rol van onze huidige (sociale) media zal ook aangestipt worden evenals de rol van de wetenschappelijke verenigingen. 

 

Intoxicaties – Gerrie Prins

 • Hoe is een intoxicatie te diagnosticeren en wat kan je vervolgens aan behandeling geven? Een interactieve workshop, waarschijnlijk met casussen.  

 

Presteren op de grens: Van Olympische spelen tot LongCOVID– Kasper Janssen

 • Wat is eigenlijk jouw maximale inspanningsvermogen? Wat zijn de grenzen van jouw lichaam? Wat gebeurt er eigenlijk als de man met de hamer toeslaat? Dat is kennis waar je als sportarts dagelijks mee werkt. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis. De opleiding bestaat o.a. uit klinische modules (cardiologie, pulmonologie, orthopedie), de praktijkleermodules sportgeneeskunde en inspanningsfysiologie.

  Dr. Kasper Janssen is sinds 2010 geregistreerd sportarts. Hij heeft veel ervaring met recreanten en topsporters. Zo is hij teamarts geweest van de Nederlandse turners, roeiers en judoka’s. Ook was hij één van de TeamNL artsen tijdens de Olympische Spelen in Rio. In 2016 promoveerde hij op onderzoek naar enkelblessures bij sporters. Verder heeft Kasper veel ervaring met behandeling van hardlopers en wielrenners en mensen die meer willen gaan bewegen. Ook voor veel chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, overgewicht of LongCOVID, is meer bewegen op een verantwoorde manier dé oplossing.

  In dit uurtje vertelt Kasper je meer over zijn vak en wat de voor en nadelen zijn van het werken als sportarts. Ben jij liever met gezondheid bezig dan met ziekte? Dan is dit jouw workshop!

 

Medische gebarentaal – Nienke

 • In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen doven en slechthorenden, dus er is een grote kans dat jij als arts ook in contact kan komen met een van hen. Als arts is communicatie erg belangrijk, maar als je niet dezelfde taal kan spreken als je patiënt, kan dit nog wel eens in de knel komen. 

  Gebaren spreken vaak voor zich en kunnen u meerdere momenten ondersteuning bieden in de communicatie met uw patiënten. Het toepassen van gebarentaal helpt niet alleen de communicatie verbeteren tussen u en uw dove of slechthorende patiënten maar ook tussen u en patiënten die de Nederlandse taal niet goed beheersen of zich niet goed kunnen uitdrukken in de gesproken taal. Iedereen heeft kennis van de wereld en de dingen om zich heen, een gebaar verwijst vaak naar vorm of handeling. Durf dit gebaar te maken en u wordt beter begrepen.

  Je leert omgaan met de meest gebruikte gebaren uit de gebarentaal toegepast op jouw medische setting.

  Nienke Fluitman is docent Nederlandse gebarentaal en ondernemer.

Seks bespreekbaar maken in de spreekkamer – Hanneke Termeer

 • Seks in de spreekkamer kan een lastig onderwerp zijn. Vaak vinden we dit onderwerp ongemakkelijk en te persoonlijk, tijdens deze workshop leer je hoe je hier als arts beter mee om kan gaan.  Hanneke Termeer seksuoloog NVVS. Om seksuoloog te worden moet je arts of psycholoog zijn. Ik ben psycholoog en als medische achtergrond ben ik verlsokundige (n.p.). Deze achtergrond ervaar ik als ideaal voor mijn werk als seksuoloog. Als seksuoloog benader en behandel je seksuele problematiek namelijk vanuit het bio-psycho-sociale model.Ik werk in het AMC en in mijn eigen praktijk. In het AMC behandel ik patienten die naast een seksueel probleem ook een medisch of psychiatrisch probleem hebben.In mijn praktijk in de stad zie ik clienten waamee het over het algemeen best goed gaat behalve op seksueel gebied al een tijd niet. Het is namelijk voor iedereen best een drempel om een seksuoloog te raadplegen. De populatie die mij benadert is erg gevarieerd wat betreft leeftijd, gender en problematiek. In deze workshop ga ik hier verder op in.

 

 

Spoedzorg voor vluchtelingen – ervaringen uit Lesbos – Frederique Ummels

 • Met stichting bootvluchteling zal Frederique Ummels je meenemen in de wereld van vluchtelingenzorg in onder andere een vluchtelingenkamp in Griekenland, middels persoonlijke ervaringen en verhalen.  

 

Arts op de paraolympische spelen – Gerrie Prins

 • Gerrie Prins (internist acute geneeskunde / intensivist) is betrokken bij de voorbereiding en training van de ploegartsen in acute opvang en behandeling van sporters met hitteletsel tijdens de Paralympische Spelen van Tokyo 

 Acupunctuur

 • Hegu (Di4) + Ying Yiang (Di20) +Bi Tong + Lie Que (lo7) + Zusanli (Ma36)

  WAT IS DAT NOU ??

  Dit is een acupunctuur-recept voor de behandeling van hooikoorts. Heel dunne naalden in de kuit, de hand, de pols en naast de neus. In onze acupunctuurpraktijk zien we ieder voorjaar hooikoortspatiënten die gewend waren om maanden achtereen anti-histaminica te slikken om hun klachten acceptabel te houden. Twee of drie afspraken van een half uur, en ongeveer 10 naalden zijn voldoende om ze probleemloos door de zomer te helpen zonder verdere medicatie. Toverkunst? Magie? Nee hoor, gewoon Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

  Wij, Nadire Dogan, bedrijfsarts en Ingrid van Oosterbeek, arts Maatschappij en Gezondheid, zijn beiden ook acupuncturist.
  Waarom? Puur interesse naar een andere benadering van de mens. Een manier van genezen waar holistische benadering vanzelfsprekend is.
  Wij vinden de westerse geneeskunde soms te beperkt en soms erg medicatie-gericht. Naast onze reguliere -westerse- medische kennis gebruiken we TCM om ziektebeelden beter te begrijpen. En we hebben gemerkt dat de combinatie van deze twee grote voordelen voor de patiënt kan hebben.

  Voor de goede orde: wij zijn arts en acupuncturist, geen therapeut. Wij zijn lid van de WAVAN, de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland. Wij houden ons aan protocollen zoals die door de KNMG zijn opgesteld.
  We gaan jullie in een uurtje iets vertellen over de Traditionele Chinese Geneeskunde en een onderdeel daarvan: acupunctuur.

Veilig thuis

 • Veilig thuis zal komen vertellen over hun organisatie en hun strijd tegen huiselijk geweld.

  De vertrouwensarts van Veilig Thuis is medisch expert in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

  Hij of zij ‘vertaalt’ medische informatie naar wat die betekent voor de veiligheid in gezinssystemen. De vertrouwensarts heeft dus behalve kennis van medische aspecten van mishandeling en verwaarlozing ook kennis van onderliggende, onderhoudende factoren van geweld en werkt op het grensvlak van de medische en de sociaal-maatschappelijke sector. De casuïstiek die de vertrouwensarts ziet is nooit saai en altijd complex.

  Een vak waarmee je het verschil kunt maken in de levens van vele cliënten.

Ticketverkoop Is al begonnen!

Koop snel je kaartje...